ŠEJIRMAN POISTENIE

Šejirman poistenie
  • Poistenie motorových a prípojných vozidiel (povinne zmluvné poistenie a havarijné poistenie)
  • Poistenie podnikateľov (priemysel, veľkí i malí podnikatelia, poľnohospodári)
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
  • Cestovné poistenie a asistenčné služby
  • Poistenie privátneho majetku (budovy a vedľajšie stavby, poistenie domácnosti, poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov)
  • Poistenie malých plavidiel
  • Životné poistenie (životné poistenie, úrazové poistenie, pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie smrti úrazom, pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity, poistenie ušlého zárobku,...)